Οδηγός στην Εκπαίδευση 4.0 για Εκπαιδευτικούς

Ο Οδηγός στην Εκπαίδευση 4.0 για Εκπαιδευτικούς παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα πλαίσιο για να κατανοήσουν τι είναι η Εκπαίδευση 4.0, πώς συνδέεται με τη Βιομηχανία 4.0 και τη σημασία της ευθυγράμμισης των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με τις δεξιότητες που απαιτούνται στο μέλλον. Παρέχει επίσης στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα καταλληλότερα εργαλεία και μεθοδολογίες για το σκοπό αυτό.