Ψηφιακό διαδραστικό βιβλίο

Το Εγχειρίδιο Μαθητή για ηλικίες 13 έως 15 ετών παρέχει στους μαθητές μια ολοκληρωμένη πηγή για να κατανοήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αρχές της και τη σημασία της πολιτιστικής ταυτότητας και ευαισθητοποίησης. Με την ενασχόληση με το περιεχόμενο του εγχειριδίου, οι νεαροί μαθητές ενδυναμώνονται ώστε να γίνουν ενημερωμένοι πολίτες της ΕΕ που θα συμβάλλουν ενεργά στην οικοδόμηση μιας πιο περιεκτικής, ευημερούσας και αρμονικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνοδεύεται από το διαδραστικό eBooklet το οποίο παρέχει στους μαθητές μια εξαιρετική ευκαιρία να ενισχύσουν την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρχών της ΕΕ και της πολιτισμικής τους συνείδησης. Μέσω μιας σειράς διαδραστικών παιχνιδιών που συνοδεύουν το Εγχειρίδιο Μαθητή, το eBooklet αυτό διασφαλίζει ότι η μάθηση για θέματα που αφορούν την ΕΕ δεν είναι μόνο εκπαιδευτική αλλά και ευχάριστη και ελκυστική.

Ένα διαδραστικό eBooklet έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους μαθητές ηλικίας 13 έως 15 ετών μια εξαιρετική ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω μιας σειράς διαδραστικών παιχνιδιών που συνοδεύουν το Εγχειρίδιο Μαθητή, το eBooklet διασφαλίζει ότι η μάθηση για την ΕΕ είναι ευχάριστη και ελκυστική.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ξεκινήσετε το παιχνίδι….