Ψηφιακό παιχνίδι Κυνήγι θησαυρού

Το παιχνίδι “Κυνήγι θησαυρού” παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης ενισχύοντας έτσι την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Οι μαθητές μαθαίνουν για την ποικιλομορφία των πολιτών της ΕΕ και συνεπώς ευαισθητοποιούνται περισσότερο.