Przewodnik dla nauczycieli Edukacja 4.0

Przewodnik dla nauczycieli Edukacja 4.0 zapewnia informacje dla nauczycieli pozwalające zrozumieć, czym jest Edukacja 4.0, w jaki sposób łączy się ona z Przemysłem 4.0 oraz jak ważne jest dostosowanie metod nauczania i uczenia się do umiejętności potrzebnych w przyszłości. Zapewnia również nauczycielom niezbędne informacje dotyczące najbardziej odpowiednich narzędzi i metodologii do tego celu.