Proje Hakkında

Erasmus+ tarafından finanse edilen “EUPlay” projesi, eğitimcilere yeni dijital araçlar sunmayı amaçlıyor, böylece öğrencilerinin Avrupa bağlamı ve Avrupa vatandaşlarını yöneten değerler hakkında daha fazla şey keşfetmesine katkıda bulunabilecekler. Geliştirilen araçların gençlerin kültürel kimliğini ve farkındalığını geliştirerek AB toplumuna katılımlarını artırması öngörülüyor.
İnteraktif platformumuz, Avrupa genelinde değişimin ve gerilimin arttığı bir dönemde, genç Avrupalıların AB hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için bir alan sağlıyor.

e-Platform Hakkında

Bu e-öğrenme platformu, “EUPlay” projesinin tüm çabalarını kapsamaktadır. Katılımcılara/kullanıcılara Eğitim 4.0’ı ve önemini anlamanın tüm adımlarında rehberlik eder, öğrencileri geleceğin iş ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlamak için Endüstri 4.0’ın şekillendirdiği doğru araçları uygular ve öğrencileri AB değerlerine ve kültürel çeşitliliğe karşı daha olumlu bir tutum geliştirebilmelerini sağlamak üzere AB ile ilgili konularda eğitir.

Platform aşağıdaki materyallerden oluşmaktadır:

Öğretmenler için Eğitim 4.0 Kılavuzu

Aşağıdaki çıktıların uygulanmasına zemin hazırlamayı amaçlamaktadır.

Dijital İnteraktif Kitap

AB’nin ne olduğunu açıklayan Avrupa Birliği Tarihini sunan EUPlay dijital interaktif kitap

Hazine Avı Dijital Oyunu

Öğrencilerin Avrupa’nın kültürel mirasını keşfetmelerine ve bunlarla etkileşim kurmalarına yardımcı olan EUPlay Hazine Avı Dijital Oyunu

The Partnership

6 partners form all Europe with one goal!

Ortalık

6 ortak, tüm Avrupa’yı tek bir amaç için oluşturuyor!